Ново заявление >> Анонимен потребител


Заявление

за издаване на документ за самоличност на български граждани

Във връзка със сигурността на анонимен вход - при евентуална грешка, няма да се съдържа детайлна информация

До консулска служба
Вид на услугата
Вид на искания документ
Получател на услугата
ЕГН и контакт за обратна връзка
Попълва се само ЕГН и се очаква валиден и съществуващ имейл адрес.
Име на кирилица
Полетата трябва да съдържат само символи на кирилица. Презимето е задължително, ако заявителят има такова.
Име на латиница
Полетата трябва да съдържат само символи на латиница. Презимето е задължително, ако заявителят има такова.
Месторождение
В полето за населено място е необходимо да присъства само името, без излишни думи като град, село, гр или с
Други данни
Заявителят е лице с увреждания
Данни за майката на получателя
Данни за майката на получателя
Полетaта трябва да съдържат само символи на кирилица. Презимето е задължително, ако родителят има такова.
Данни за бащата на получателя
Данни за бащата на получателя

Полетaта трябва да съдържат само символи на кирилица. Презимето е задължително, ако родителят има такова.
Постоянен адрес
* Постоянен адрес
р.
ж.к./кв.
бул./ул.
No
бл.
вх.
ет.
ап.
Адрес на пребиваване в чужбина
Тарифи
Тарифи
УслугаОбикновена (евро)Бърза (евро)
Лична карта на лица от 18 до 70 г.30,0039,00
Лична карта на лица над 70 г.20,0020,00
Лична карта на лица с увреждания от 18 до 70 г.22,0023,00
Паспорт на лица от 18 до 58 г.41,0061,00
Паспорт на лица от 58 до 70 г.31,0041,00
Паспорт на лица над 70 г.26,0031,00
Паспорт на лица с увреждания от 18 до 58 г.22,0024,00
Паспорт на лица с увреждания от 58 до 70 г.22,0024,00
Паспорт на лица с увреждания над 70 г.22,0024,00

Заплащането на куриерската услуга към DHL се извършва САМО СЛЕД КАТО ЗАЯВЛЕНИЕТО БЪДЕ ОДОБРЕНО и бъде извършено плащане на услугата за издаване на заявения документ за самоличност.

Документи необходими за издаване на дубликат на СУМПС
Документи необходими за издаване на дубликат на СУМПС

Декларациите се попълват и запазват като PDF

След това декларациите трябва да бъдат подписани с електронен подпис и прикачени на стъпка "Очаква прикачени документи"